Aggarpsskolan

Svedala är en växande kommun och behovet av bostäder och skolor är stort. För att möta det växande behovet tar vi det första spadtaget måndag den 3 oktober för en ny 4-9 skola. Skolan beräknas stå klar inför höstterminen 2018.

Aggarpsskolan, byggs på ett nytt skol- och idrottsområde i södra Svedala. Förutom Aggarpsskolan som har plats för 700 elever byggs en fullskalig sporthall och idrottsplaner på området.

Skolan är byggd i två våningar och är utrustad med hemrum, ämnessalar, grupprum, bibliotek, matsal, café och utrymmen för fritidshem, administrativ personal och Elevhälsa. Ena delen av skolan och skolgård är inredd för årskurs 4-6 och den andra delen för årskurs 7-9.

En del av taken på skolan kommer att beklädas med gröna växter. Solceller kommer att monteras och byggnaden kommer att värmas med bergvärme. När det gäller energianvändning kommer skolan att uppfylla Miljöbyggnad guld, vilket innebär att energianvändningen är maximalt 65 procent av myndighetskraven. Ambitionen är att skolan ska uppnå ljudklass A, som är den bästa ljudklassen och bättre än myndighetskraven.

Byggnationen följer Svedala kommuns Miljömålsprogram 2014 och Skanskas kemdatabas, vilket innebär att kemiska produkter är godkända enligt Skanska i Sveriges miljö- och hälsokrav för kemikalier.

Första spadtaget på Aggarpsskolan – Fannylee Zielinski, Linda Allansson Wester (M), Jörgen Christiansson (distriktschef Skanska), Johan Lundgren (Utbildningschef), Kenneth Hovold (Svedabs ordförande), Pehr Carlberg (VD Svedab och Svedalahem)

Om skolan

Skolans namn

Svedalas nya 4-9-skola har fått namnet Aggarpsskolan och namnvalet var väntat. Intill skolan finns redan Aggarpsvallen, Aggarpsvägen och en bit bort Aggarps by och Aggarps kvarn. Allmänheten bjöds i februari in att ge förslag på namn till den nya skolan, vilket ledde till sex förslag som övervägdes. Både ungdomsparlamentet och utbildningsnämnden har fått tycka till innan kommunstyrelsen slutligen valde Aggarpsskolan.

Delaktighet

Arbetet med att ta fram och bygga en skola för att alla ska lyckas har skett genom referensgruppsarbete där elever, lärare och skolledare har deltagit. Syftet har varit att bygga en skola för alla och som stödjer lärande, engagemang och välbefinnande för både elever och lärare.

En miljösäkrad skola

En del av taken på skolan kommer att beklädas med gröna växter. Solceller kommer att monteras och byggnaden kommer att värmas av bergvärme. När det gäller energianvändning kommer skolan att uppfylla Miljöbyggnad guld vilket bland annat innebär att energianvändningen är maximalt 65% av myndighetskraven.

Ambitionen är att skolan ska uppnå ”Ljudklass A”, den högsta nivån samt att byggnationen följer Svedala kommuns Miljömålsprogram 2014 och Skanskas kemdatabas, vilket innebär att kemiska produkter är godkända enligt Skanska i Sveriges miljö- och hälsokrav för kemikalier.

Miljö för lärande

Skolan erbjuder en god lärmiljö för lärande, engagemang och välbefinnande. Arbetsmiljön i skolan är anpassad för att erbjuda alla elever goda förutsättningar att lyckas med en arkitektur som skapar trygghet, lugn i studiemiljön med transparenta lokaler som också möjliggör för tematiskt arbete över ämnesgränser och årskurser. Skolan är byggd för att möjliggöra ett lärande hela dagen och vara en arbetsplats för alla.

Skolan i siffror

Antal elever: 700
Årskurs: 4-9
Antal klasser: upp till 28
Antal kvadratmeter: 8840 m²

Skolans utformning

En välkomnande och tydlig huvudentré leder in till huvudbyggnaden. Innanför entrén möts besökare av café, bibliotek, reception, administration och elevhälsa. I huvudbyggnaden finns gemensamma lokaler i skolan som alla elever och personal har nära till.

Hemvister, salar och specialsalar

Skolan har fyra hemvister,  två för årskurs 4-6 och två för årskurs 7-9. I hemvisterna finns flexibla lokaler med basrum för klasser, allrum, lärararbetsplatser, grupprum, wc och förråd. Basrummen är 65 kvm och fungerar som hemklassrum.  Utöver hemklassrummen har skolan salar för bild, musik, slöjd och NO-undervisning.

Ett öppet allrum för fritidshemmets verksamhet, grupparbete och enskilda studier förbinder lokalerna i varje hemvist. Allrummet är tänkt att användas som arbetsrum för upp till sex smågrupper samtidigt eller för information för upp till 60 personer.

Mitt i respektive hemvist ligger arbetsrum för lärare med översikt över allrum och passager till toaletter. Arbetsrummet är indelat i två arbetsrum med åtta platser och ett litet konferensrum i mitten. I varje hemvist finns grupprum för 6-10 personer i anslutning till varje basrum. Det finns också ett större grupprum för 12 personer.

Biblioteket är skolans hjärta

Biblioteket är hjärtat i skolan och är placererad i skolans vackra entré med böljande glasväggar som sträcker sig över två våningar. I biblioteket finns utöver litteratur och tidsskrifter även arbetsplatser med möjlighet för fördjupade studier eller att arbeta ostört.

Elevhälsa – både avskilt och nära

Elevhälsans lokaler är av stor betydelse för att skapa en välfungerande skolverksamhet. Elevhälsas lokaler ligger i anslutning till administrationen och har fyra rum med enskilda arbetsplatser och samtalsmöjligheter för kurator, SYV och skolsköterska samt ett vilrum och väntrum. Det finns också ett samtalsrum som även kan användas av psykolog vid behov.

Vi har byggt flexibla lärmiljöer för elever som på olika sätt är i behov av särskilt stöd. En del elever behöver en lugn och avskalad miljö.  Lokalerna erbjuder miljöombyte och avskildhet men med närhet och tillhörighet till övrig skolverksamhet t ex matsal, specialsalar, skolbibliotek, elevhälsa mm.

Mat och mötesplatser

Caféet är ett viktigt nav för fritidsaktiviteter på eftermiddagar och kvällar. Caféet ligger i anslutning till personalrummet och är ett mötesrum för lärare och elever. Sittplatser finns runt caféet och utanför biblioteket.

Matsalen har 260 sittplatser uppdelat på mindre utrymmen för ökad småskalighet. I anslutning till matsalen finns ett kapprum med kapphängning, handtvättställ, toalett och handikappstoalett. Matsalen kan även användas till andra aktiviteter före och efter lunch.

Idrott och evenemang

Sporthallen har en tydlig och välkomnande huvudentré för besökare. Byggnaden kommer att inrymma en fullstor hall med 9 meters takhöjd och plats för 360 åskådare som med hjälp av vikvägg kan delas i två likvärdiga salar. I sporthallen finns också en aktivitetshall med utdragbar läktare för 200 personer. Tre klasser kan ha idrott samtidigt, en grupp i aktivitetshallen och två i sporthallen. I omklädningsutrymmena finns utrymme för ombyte och dusch enskilt för elever med särskilda behov. 

Sporthallens omklädningsutrymmen kommer även att serva den närliggande Aggarpsvallen.

Utomhusanläggningarna i området kan delas in tre olika områden utifrån användning och behov: fotbollsplaner, områden för friluftsliv samt ytor för fri- och spontanidrott.

 

Tidslinje

Aggarpsskolan

Höstterminen 2018 är det dags för invigning av Aggarpsskolan med tillhörande idrottshall. Skolan kommer att inrymma upp till 700 elever fördelade i 28 klasser.

Skolan kommer att vara indelad i en 4-6 del i den södra vingen, samt en 7-9 del i den norra. Där emellan ligger gemensamma utrymmen med bland annat matsal, bibliotek och ämnessalar.

Invigning

28 augusti, 2018

Invigning

Den 28:e augusti är det dags för invigning av Aggarpsskolan

Glasmontage – Sporthallen

25 augusti, 2017

Glasmontage – Sporthallen

Takläggning, murning, fogning och glasmontering i Sporthallen. Ventilation och sprinklermontage i skolbyggnaden

Norra gaveln på sporthallen muras

21 juli, 2017

Norra gaveln på sporthallen muras

Projektets största tegelvägg, sporthallens ena gavel,  håller på att färdigställas.

Entrén inglasad

19 juni, 2017

Entrén inglasad

Entrén börjar ta form

16 mars, 2017

Entrén börjar ta form

Foto taget inifrån entréhallens andra våning.

Gjutning av entrén

21 februari, 2017

Gjutning av entrén

Isolering, armering av entrén.

Gjutning

15 december, 2016

Gjutning

Första spadtaget

3 oktober, 2016

Första spadtaget

Första spadtaget på Aggarpsskolan – Fannylee Zielinski, Linda Allansson Wester (M), Jörgen Christiansson (distriktschef Skanska), Johan Lundgren (Utbildningschef), Kenneth Hovold (Svedabs ordförande), Pehr Carlberg (VD Svedab och Svedalahem)

Nya skolan = Aggarpsskolan

23 maj, 2016

Kommunstyrelsen beslutar att nya skolan ska heta Aggarpsskolan.

Schaktningsarbete

11 maj, 2016

Schaktningsarbete

Schaktningsarbetet påbörjas i maj 2016.

Beslut om lokalisering

14 januari, 2015

Kommunfullmäktige beslutar att lokalisera den nya skolan samt tillhörande Idrottshall inom FSI-området (Förskola/Skola/Idrott).

Beslut om ny skolorganisation

16 december, 2013

Beslut om ny skolorganisation i Svedala tätort där Marbäcksskolan, Kyrkskolan och Roslättsskolan utgör F-3 skolor och Naverlönnskolan samt ny skola utgör 4-9 skolor.