Aggarpsskolan

Aggarpsskolan är ett nytt skol- och idrottsområde i södra Svedala. På området utöver Aggarpsskolan som har plats för 700 elever finns även fullskalig sporthall och idrottsplaner.

Skolan är byggd i två våningar och är utrustad med hemrum, ämnessalar, grupprum, bibliotek, matsal, café och utrymmen för fritidshem, administrativ personal och Elevhälsa. Ena delen av skolan och skolgård är inredd för årskurs 4-6 och den andra delen för årskurs 7-9. En del av taken på skolan är beklädda med gröna växter. Solceller har monterats och byggnaden värms med bergvärme. När det gäller energianvändning uppfyller skolan Miljöbyggnad guld, vilket innebär att energianvändningen är maximalt 65 procent av myndighetskraven. Ambitionen är att skolan ska uppnå ljudklass A, som är den bästa ljudklassen och bättre än myndighetskraven.Byggnationen följer Svedala kommuns Miljömålsprogram 2014 och Skanskas kemdatabas, vilket innebär att kemiska produkter är godkända enligt Skanska i Sveriges miljö- och hälsokrav för kemikalier.

Första spadtaget på Aggarpsskolan – Fannylee Zielinski, Linda Allansson Wester (M), Jörgen Christiansson (distriktschef Skanska), Johan Lundgren (Utbildningschef), Kenneth Hovold (Svedabs ordförande), Pehr Carlberg (VD Svedab och Svedalahem)

Om skolan

FILMEN OM AGGARPSSKOLAN

 

Skolans namn

Svedalas nya 4-9-skola har fått namnet Aggarpsskolan och namnvalet var väntat. Intill skolan finns redan Aggarpsvallen, Aggarpsvägen och en bit bort Aggarps by och Aggarps kvarn. Allmänheten bjöds i februari in att ge förslag på namn till den nya skolan, vilket ledde till sex förslag som övervägdes. Både ungdomsparlamentet och utbildningsnämnden har fått tycka till innan kommunstyrelsen slutligen valde Aggarpsskolan.

Delaktighet

Arbetet med att ta fram och bygga en skola för att alla ska lyckas har skett genom referensgruppsarbete där elever, lärare och skolledare har deltagit. Syftet har varit att bygga en skola för alla och som stödjer lärande, engagemang och välbefinnande för både elever och lärare.

En miljösäkrad skola

En del av taken på skolan kommer att beklädas med gröna växter. Solceller kommer att monteras och byggnaden kommer att värmas av bergvärme. När det gäller energianvändning kommer skolan att uppfylla Miljöbyggnad guld vilket bland annat innebär att energianvändningen är maximalt 65% av myndighetskraven.

Ambitionen är att skolan ska uppnå ”Ljudklass A”, den högsta nivån samt att byggnationen följer Svedala kommuns Miljömålsprogram 2014 och Skanskas kemdatabas, vilket innebär att kemiska produkter är godkända enligt Skanska i Sveriges miljö- och hälsokrav för kemikalier.

Miljö för lärande

Skolan erbjuder en god lärmiljö för lärande, engagemang och välbefinnande. Arbetsmiljön i skolan är anpassad för att erbjuda alla elever goda förutsättningar att lyckas med en arkitektur som skapar trygghet, lugn i studiemiljön med transparenta lokaler som också möjliggör för tematiskt arbete över ämnesgränser och årskurser. Skolan är byggd för att möjliggöra ett lärande hela dagen och vara en arbetsplats för alla.

Skolan i siffror

Antal elever: 700
Årskurs: 4-9
Antal klasser: upp till 28
Antal kvadratmeter: 8840 m²