Aggarpsskolan

Aggarpsskolan är ett nytt skol- och idrottsområde i södra Svedala. På området utöver Aggarpsskolan som har plats för 700 elever finns även fullskalig sporthall och idrottsplaner.

Skolan är byggd i två våningar och är utrustad med hemrum, ämnessalar, grupprum, bibliotek, matsal, café och utrymmen för fritidshem, administrativ personal och Elevhälsa. Ena delen av skolan och skolgård är inredd för årskurs 3-6 och den andra delen för årskurs 7-9. En del av taken på skolan är beklädda med gröna växter. Solceller har monterats och byggnaden värms med bergvärme. När det gäller energianvändning uppfyller skolan Miljöbyggnad guld, vilket innebär att energianvändningen är maximalt 65 procent av myndighetskraven. Ambitionen är att skolan ska uppnå ljudklass A, som är den bästa ljudklassen och bättre än myndighetskraven.Byggnationen följer Svedala kommuns Miljömålsprogram 2014 och Skanskas kemdatabas, vilket innebär att kemiska produkter är godkända enligt Skanska i Sveriges miljö- och hälsokrav för kemikalier.

Första spadtaget på Aggarpsskolan – Fannylee Zielinski, Linda Allansson Wester (M), Jörgen Christiansson (distriktschef Skanska), Johan Lundgren (Utbildningschef), Kenneth Hovold (Svedabs ordförande), Pehr Carlberg (VD Svedab och Svedalahem)