Arbetslag 4

Telefon till arbetslag 4:
0722-54 05 20

Annika Hernmo
Arbetslagsledare 4

Pia Katra
Joakim Nilsson
Annika Hernmo
Sofie Palm
Kristina Persson
Caroline Andrén

Johan Malmsten
Skolvärd
Mikael Angelin
Skolvärd