Arbetslag 6

Telefon till arbetslag 6:
0722-54 05 23

Ida Andersson Boethius
Arbetslagsledare

Klas Nilsson
Marie Wennerlund
Ida Boethius
Stina Landén
Lisa Landén
Gustav Björk
Sara Wärjerstam

Johan Malmsten
Skolvärd
Mikael Angelin
Skolvärd