Arbetslag 7

Telefonnummer till arbetslag 7

0722-54 05 24 

Åsa Mattsson
Arbetslagsledare

ÅSA Mattsson
Gunilla Dahlberg
Mozhgan Kharraziha
Maria Sjöberg
Robert Ahlqvist
Therese Olsson
Josefine Svensson
Joanna Bonis
Catarina Christerson

Johan Malmsten
Skolvärd
Mikael Angelin
Skolvärd