Arbetslag 8

Telefon till arbetslag 8

0722-54 05 18   (8)

Anna Lövgren
Arbetslagsledare

Anna Löfgren
Cornelia Falkentoft
Suzanne Hall
Maria Fellert
Diana Fihnn
Netti Svensson
Patrik Rebert
Marta Nilsson
Johan Malmsten
Skolvärd
Mikael Angelin
Skolvärd