Arbetslag 9

Niklas Malmberg
Arbetslagsledare

Niklas Malmgren
Mariam Bader
Carola Sjögren
Andreas Ekblad
Paul Branning
Johan Malmgren
Skolvärd
Michael Angelin
Skolvärd