Övrig personal

ELEVHÄLSA
Crister Samuelsson
Kurator åk 6-9
Sofia Örneberg
Skolpsykolog
Therese Olsson
Skolsköterska åk 7-9
Maria Fagerberg
Kurator åk 4-5
Linn Andreasson
Anna Björkman
Skolsköterska åk 4-6
Maria Blomqvist
Bibliotek
Eva Scherman
Studie- och yrkesvägledare

SÄRSKILD UNDERVISNINGSGRUPP
Anneli Sjöström
Marie Börjesson
Ilona Jovanovic
Annika Kristensson
Miguel Sanchez
Marie Lindberg
Anne Regen
Sofie Tullmar
Jane Larsson
Anneli Svensson
Carina Leife
Lina Bange

SKOLVÄRDAR
Johan Malmsten
Skolvärd
Mikael Angelin
Skolvärd