Elevhälsa, resursgrupp och SYV

ELEVHÄLSA

Crister Samuelsson
Kurator
Sofia Örneberg
Skolpsykolog
Therese Olsson
Skolsköterska
Linn Andreasson
Anna Björkman
Eva Jakobsson
Maria Blomqvist

RESURSGRUPP 4-6, 7-9 SAMT RESURSLÄRARE

Anneli Sjöström
Resursgrupp 4-6
Marie Börjesson
Resursgrupp 4-6
Ilona Jovanovic
Resursgrupp 4-6
Liselott Jacobsson
Resursgrupp 4-6
Annika Kristensson
Resursgrupp 4-6
Miguel Sanchez
Resursgruppen 7-9
Marie Lindberg
Resursgrupp 7-9
Anne Regen
Resursgrupp 7-9
Margaretha Lindgren
Resursgrupp 7-9
Sofie Tullmar
Resursgrupp 7-9
Maria Strand
Resursgrupp 7-9
Stefan Krusevall
Resursgrupp 7-9
Jane Larsson
Resursgrupp 7-9
Anneli Svensson
Resursgrupp 7-9
Carina Leife
Resursgrupp 7-9
Leo Löfvall
Resursgrupp 7-9

SKOLVÄRDAR

Johan Malmsten
Skolvärd
Mikael Angelin
Skolvärd