Skolans utformning

En välkomnande och tydlig huvudentré leder in till huvudbyggnaden. Innanför entrén möts besökare av café, bibliotek, reception, administration och elevhälsa. I huvudbyggnaden finns gemensamma lokaler i skolan som alla elever och personal har nära till.

Hemvister, salar och specialsalar

Skolan har fyra hemvister,  två för årskurs 4-6 och två för årskurs 7-9. I hemvisterna finns flexibla lokaler med basrum för klasser, allrum, lärararbetsplatser, grupprum, wc och förråd. Basrummen är 65 kvm och fungerar som hemklassrum.  Utöver hemklassrummen har skolan salar för bild, musik, slöjd och NO-undervisning.

Ett öppet allrum för fritidshemmets verksamhet, grupparbete och enskilda studier förbinder lokalerna i varje hemvist. Allrummet är tänkt att användas som arbetsrum för upp till sex smågrupper samtidigt eller för information för upp till 60 personer.

Mitt i respektive hemvist ligger arbetsrum för lärare med översikt över allrum och passager till toaletter. Arbetsrummet är indelat i två arbetsrum med åtta platser och ett litet konferensrum i mitten. I varje hemvist finns grupprum för 6-10 personer i anslutning till varje basrum. Det finns också ett större grupprum för 12 personer.

Biblioteket är skolans hjärta

Biblioteket är hjärtat i skolan och är placererad i skolans vackra entré med böljande glasväggar som sträcker sig över två våningar. I biblioteket finns utöver litteratur och tidsskrifter även arbetsplatser med möjlighet för fördjupade studier eller att arbeta ostört.

Elevhälsa – både avskilt och nära

Elevhälsans lokaler är av stor betydelse för att skapa en välfungerande skolverksamhet. Elevhälsas lokaler ligger i anslutning till administrationen och har fyra rum med enskilda arbetsplatser och samtalsmöjligheter för kurator, SYV och skolsköterska samt ett vilrum och väntrum. Det finns också ett samtalsrum som även kan användas av psykolog vid behov.

Vi har byggt flexibla lärmiljöer för elever som på olika sätt är i behov av särskilt stöd. En del elever behöver en lugn och avskalad miljö.  Lokalerna erbjuder miljöombyte och avskildhet men med närhet och tillhörighet till övrig skolverksamhet t ex matsal, specialsalar, skolbibliotek, elevhälsa mm.

Mat och mötesplatser

Caféet är ett viktigt nav för fritidsaktiviteter på eftermiddagar och kvällar. Caféet ligger i anslutning till personalrummet och är ett mötesrum för lärare och elever. Sittplatser finns runt caféet och utanför biblioteket.

Matsalen har 260 sittplatser uppdelat på mindre utrymmen för ökad småskalighet. I anslutning till matsalen finns ett kapprum med kapphängning, handtvättställ, toalett och handikappstoalett. Matsalen kan även användas till andra aktiviteter före och efter lunch.