Skolledning

Marie Andreasson
Rektor

040-626 87 01

Mathias Karlmander
Biträdande Rektor

040-626 82 70

Stina Landén
Biträdande rektor

040-626 87 12