Skolledning

Marie Andreasson
Rektor

040-626 87 01

Lars Steimer
Biträdande Rektor Åk 4-9

040-626 87 03