Idrott och evenemang

Sporthallen har en tydlig och välkomnande huvudentré för besökare. Byggnaden inrymmer en fullstor hall med 9 meters takhöjd och plats för 360 åskådare som med hjälp av vikvägg kan delas i två likvärdiga salar. I sporthallen finns också en aktivitetshall med utdragbar läktare för 200 personer. Tre klasser kan ha idrott samtidigt, en grupp i aktivitetshallen och två i sporthallen. I omklädningsutrymmena finns utrymme för ombyte och dusch enskilt för elever med särskilda behov. 

Sporthallens omklädningsutrymmen servar även den närliggande Aggarpsvallen.

Utomhusanläggningarna i området kan delas in tre olika områden utifrån användning och behov: fotbollsplaner, områden för friluftsliv samt ytor för fri- och spontanidrott.
För bokning av Aggarpshallen vänligen kontakta fritidsenheten på fritid@svedala.se